1.1.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos / grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

1.2.    Supakuotos tinkamos kokybės prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat gali būti keičiamos ir grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.

1.3.    Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę, jei Pardavėjas su tuo sutinka, per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jei kokybiška prekė grąžinama pagal šių Taisyklių sąlygas, ir atgauti už ją sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais (pinigų grąžinimo garantija).

1.4.    Norėdamas grąžinti kokybišką(-as) prekę(-es), vadovaudamasis 11.3 punktu, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos Pirkėjas apie tai turi raštu informuoti Pardavėją el. paštu info@laresa.lt nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Pardavėjas, gavęs prašymą, susisiekia su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas ir, jei sutinka su kokybiškų prekių grąžinimu, suderina kokybiškos prekės grąžinimo arba keitimo detales, arba informuoja pirkėją, jog nesutinka su kokybiškų prekių grąžinimu.

1.5. Grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių sąlygų:

1.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

1.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

1.5.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, plombos, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

1.5.4. Grąžinant prekes būtina pateikti jų įsigijimo dokumentą.

1.6.  Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.

1.7. Pardavėjas, įsitikinęs, kad kokybiška prekė atitinka šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas, grąžina pinigus į mokėtojo banko sąskaitą per 9–14 darbo dienų arba, Pirkėjui pageidaujant, per tą patį terminą pakeičia grąžintą kokybišką prekę nauja. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma šiose Taisyklėse nustatytų prekių grąžinimo sąlygų.

1.8. Kokybiškos ir nekokybiškos Prekės gali būti grąžinamos Pirkėjo pasirinkimu:

1.8.1. Per kurjerį (kurjerio atvykimas, siuntos paėmimas Pirkėjo nurodytu adresu ir pristatymas Pardavėjui Pirkėjo lėšomis);

1.8.2. Pašto skyriuose (Pirkėjas savarankiškai pasirinktame pašto skyriuje atlieka Prekių grąžinimą savo lėšomis).

1.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes praėjus 14 dienų, bet nesibaigus 30 dienų laikotarpiui nuo dienos, kai Pirkėjas gavo prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo Pardavėjui sumokėtos prekių pristatymo išlaidos, Pirkėjas taip pat apmoka visas prekių pristatymo išlaidas, susijusias su kokybiškų prekių grąžinimu ir / ar keitimu.

1.10.Pardavėjas grąžina Pirkėjui Pirkėjo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.